Patrick Bukowski

Manager Assistant

Patrik ansvarar över all grafisk produktion och assisterar Barbara Bukowski.